De nieuwe rechtbankorganisatie

De rechtbank is vanaf 1 april 2014 een afdeling van de rechtbank van koophandel Te GENT.
In afwachting dat de inhoud van deze website kan opgenomen worden in een groter geheelĀ  blijft voorlopig deze website alle nuttige info geven omtrent de afdeling Dendermonde van de rechtbank van Koophandel te Gent.
De hervorming van het gerechtelijk landschap vanaf 1 april 2014 steunt op drie pijlers : schaalvergroting, mobiliteit en verzelfstandiging van het beheer.
Meer info over deze historische hervorming kan u vinden via onderstaande link

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/